Oferta poręczeniowa skierowana do podmiotów ekonomii społecznej

Oferta, którą prezentujemy została przygotowana przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA otrzymał środki finansowe na stworzenie funduszu poręczeniowego dla podmiotów ekonomii społecznej.

Dzięki temu możemy już teraz zaoferować przedsiębiorstwom społecznym z terenu całego kraju wsparcie polegające na udzielaniu:

  • poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych i obrotowych
  • poręczeń leasingu
  • poręczeń wadialnych
  • poręczeń należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek

ULOTKA INFORMACYJNA

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty oraz wszelkie dokumenty aplikacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej TUTAJ