Będziemy wspierać przedsiębiorczość społeczną!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że przedstawiciele naszego Stowarzyszenia - jako lidera projektu, podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim".
Koszt całkowity projektu: 35 208 445,68 zł, a przyznane dofinansowanie: 34 478 813,20 zł.
Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli wzmacniać potencjał lubuskiego sektora ekonomii społecznej!
Podstawową grupą docelową są osoby z grup wykluczonych społecznie dla których:
- tworzone będą miejsca pracy
- świadczony będzie szereg usług o charakterze reintegracji społeczno-zawodowej.
Projekt zakłada utworzenie i utrzymanie 324 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych „Krąg” oraz Stowarzyszeniem „Zielona Dolina Odry i Warty”.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2029 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie