Polityka jakości

W dniu 28 czerwca 2006 roku Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji na godność działalności z normą ISO PN EN, otrzymało od jednostki certyfikującej Zetom – Cert sp. z o.o., Certyfikat Jakości ISO 9001:2001.

Certyfikat świadczy o działalności Stowarzyszenia zgodnej z normą ISO w zakresie:

  • Działalności doradcza (doradztwo ogólne);
  • Działalności informacyjna;
  • Działalności szkoleniowa;
  • Działalności finansowa (w zakresie udzielania pożyczek).
  • Certyfikat został wydany na okres trzech lat.