LOWES Gorzów Wlkp

 

 Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości wspólnie z dwoma innymi stowarzyszeniami przystąpiło do utworzenia Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim. W najbliższym czasie będą podejmowane inicjatywy w ramach ekonomii społecznej w subregionie II województwa. Tym samym została utworzona nowa strona internetowa.

 Strona ma służyć promowaniu produktów i usług lokalnych podmiotów ekonomii społecznych subregionu II, upowszechnianiu wiedzy o działaniach podejmowanych przez lokalne organizacje pozarządowe (NGO), rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej oraz rozwijaniu sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej.