Nasze Władze

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie:

Prezes Zarządu - Tadeusz Kałuziak

Zastępca Prezesa - Jan Nikonor

Skarbnik - Józef Pater

Członek Zarządu - Adam Król

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Barbara Braun

Członek - Jerzy Bakiewicz

Członek - Eugeniusz Krzyżanowski

 

Biuro

Dyrektor - Szczepan Słomczyński