Strategia wyjścia

Biznesplan

Regulamin-Stan aktualny wynikający z Aneksu Nr RPLB

Wniosek o pożyczkę - Strategia Wyjścia

Kwestionariusz wnioskodawcy, oświadczenie majątkowe wraz z oświadczeniem współmałżonka

Oświadczenie o podwójnym finansowaniu

Oświadczenie o stanie majątkowym poręczycieli wraz z oświadczeniem ich współmałżonków

Wzór zaświadczenia o zarobkach