Certyfikat jakości ISO 9001:2001

W dniu 25 maja 2006 roku Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie przeszło z wynikiem pozytywnym audyt certyfikujący przeprowadzony przez firmę Zetom – Cert sp. z o.o., na zgodność działalności z normą ISO 9001:2001.

W dniu 28.06.2006r. został wydany Certyfikat jakości ISO 9001:2001 w zakresie:

  • Działalność doradcza;
  • Działalność informacyjna;
  • Działalność szkoleniowa;
  • Działalność pożyczkowa. 

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie wdrożyło system zarządzania jakością z myślą o zapewnienie klientom jak najwyższego poziomu świadczenia usług, w ramach działalności Ośrodka w Sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Zmieniony ( 22.11.2013. )