Historia

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie zostało powołane 24.04.1994 r. w wyniku konsolidacji działań grupy osób fizycznych zainteresowanych problemem bezrobocia w woj. gorzowskim, a także instytucji członków wspierających  Stowarzyszenie

* Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.
* Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu instytut w Gorzowie Wlkp.
* Rejonowych Urzędów Pracy w Strzelcach Krajeńskich i Choszczno

* Gmin Strzelce Kraj, Zwierzyn, Bierzwnik,  Choszczno, Dobiegniew,

Wymienione gminy tworzyły nieformalny związek ziem-gmin Sąsiadujących i zaangażowały się w bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Siedzibę wybrano w Dobiegniewie ze względu na korzystne usytuowanie względem wymienionych gmin.

W ciągu blisko 20 lat działalności Stowarzyszenie swoim działaniem objęło region północnej części województwa lubuskiego oraz powiaty choszczeński i myśliborski województwa zachodniopomorskiego.

Założone cele;

- pomoc bezrobotnym w tworzeniu własnych firm

- stworzenie systemu finansowego wspierania MSP

- promowanie lokalnej przedsiębiorczości

Podjęte działania

o     Utworzenie w 1995 r. Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości

o     Powstanie w 1995 r. Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

o     Działalność, jako ośrodek KSU Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

            - Usługi doradcze o charakterze ogólnym

            - Usługi informacyjne

            - Usługi finansowe - udzielanie pożyczek

            - Usługi szkoleniowe

o     Inkubator Przedsiębiorczości

o     Gminne Centrum Informacji

Uzyskane efekty działalności przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

 FRP posiada  obecnie 108 aktywnych pożyczek na łączną kwotę 4 496 157, 28 PLN.

n      TOR#10 - od początku realizacji 247 pożyczek na kwotę 5 559 019 zł

n      PARP - od początku realizacji 49 pożyczek na kwotę    2 280 700 zł

n       z projektu LRPO zostały złożone 104 wnioski na kwotę 6 786 000, 00 PLN, z czego 84 zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 5 401 000, 00 PLN.

W 2014 roku Stowarzyszenie będzie obchodziło swoje dwudziestolecie w promowaniu i wspomaganiu przedsiębiorczości w regionie.