Statut

Statut Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie - stan aktualny od 13 kwietnia 2017 roku.