Konferencja

W dniu 16 maja 2014 r odbyła się Konferencja „Doświadczenia w zakresie wspierania małej przedsiębiorczości oraz wykorzystania funduszy unijnych” połączona z obchodami 20-lecia działalności Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie.

           Na konferencję przybyli min Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Maciej Szykuła, Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Romuald Gawlik, Prezes Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych Marek Mika, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Członkowie Wspierający oraz członkowie Stowarzyszenia i przedsiębiorcy beneficjenci . Patronat honorowy objął Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch.

          Konferencja była okazją do zaprezentowania dorobku Stowarzyszenia w minionym dwudziestoleciu jak również do przedstawienia możliwości ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie lat 2015-2020.

         Występujący na Konferencji podkreślali ogromny dorobek Stowarzyszenia w rozwój regionu poprzez realizację różnych programów dotyczących aktywizacji zawodowej społeczeństwa, rozwoju przedsiębiorczości.

  Zdjęcia z Konferencji znajdują się w zakładce Galeria-Konferencja 20 lat