Seminarium sieciujące "Lubuski pakt na rzecz ekonomii społęcznej" 14 listopada 2016

W poniedziałek (14 listopada) w nowej siedzibie Lubuskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium poświęcone działalności ośrodka i problematyce związanej z pojęciem ekonomii społecznej.

Otwarciu nowej siedziby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej towarzyszyło seminarium pod tytułem „Lubuski pakt na rzecz ekonomii społecznej”, na którym przedstawiono także ofertę LOWES-u. Seminarium było podzielone na trzy panele dyskusyjne, w których wzięli udział różni eksperci – z ramienia naszego stowarzyszenia był to Szczepan Słomczyński. Debatowano o współpracy administracji publicznej z organizacjami  pozarządowymi, gdzie przedstawiono złe i dobre praktyki.

Galeria zdjęć

Drugim tematem rozmów były słabe i mocne strony ekonomii społecznej. Dyskutowano także o tym, czy rewitalizacja jest modą czy szansą na sukces? W tym panelu zaprezentowana została gmina Dobiegniew, która bierze udział, jako jedyna gmina województwa lubuskiego, w modelowym programie rewitalizacyjnym miast. O doświadczeniach z tym związanych i wyzwaniach przed jakimi stoją władze gminy opowiadała Sylwia Łaźniewska, wiceburmistrz Dobiegniewa.


W Seminarium uczestniczyli m.in.: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który przeczytał list od minister Elżbiety Rafalskiej, Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Andrzej Wojnakowski – Zastępca  Dyrektora Departamentu EFS oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu działania LOWES-u. To wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Elżbietę Annę Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej mieści się przy ul. Przemysłowej 53 w Gorzowie Wielkopolskim, w budynku byłego miejskiego Wydziału Komunikacji. Otwarty jest w poniedziałki od godziny 7:30 do 18:00, a w pozostałe dni powszednie od 7:30 do 15:00. Dodajmy, że ośrodek posiada  także pięć punktów informacyjno-konsultacyjnych, do których mogą zgłaszać się zainteresowani. Taki punkt funkcjonuje również w Dobiegniewie w siedzibie naszego stowarzyszenie, do którego serdecznie zapraszamy!

 Ak

foto: Zbigniew Baldy