Ćwierć wieku wspierania przedsiębiorców

W tym roku swoje 25-lecie obchodzi Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Powstałe w 1994 roku ma na koncie wiele projektów, które miały znaczący wpływ na rozwój gospodarczy dawnego województwa gorzowskiego.

Jego misją od początku było podejmowanie działań inspirujących, wspomagających osoby bezrobotne w tworzenie małych własnych firm, promowanie lokalnej przedsiębiorczości oraz stworzenie systemu wsparcia. Z biegiem lat misja ta została wzbogacona o wdrożenie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw krajowych i europejskich programów pomocowych, a także o rozwój przedsiębiorczości społecznej. – Nasze stowarzyszenie było jedną z pierwszych instytucji otoczenia biznesu, której cele statutowe wiązały się z procesem restrukturyzacji gospodarki ówczesnego województwa gorzowskiego – mówi Tadeusz Kałuziak, prezes SWMP.

Taka rocznica to okazja do podsumowań, przemyśleń i planowania kierunków nowych działań. Temu służyła konferencja pt. „Rola organizacji pozarządowej w społeczno-gospodarczym rozwoju regionu” połączoną z obchodami 25-lecia powstania Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą Dobiegniewie. Konferencja odbyła się w dniu 12 czerwca 2019 o godz. 11.00 w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, na której spotkali się byli i obecni członkowie Stowarzyszenia. Na konferencję przyjechali także znakomici goście: Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek województwa, Tadeusz Jędrzejczak – członek zarządu województwa, Romuald Gawlik – były wicemarszałek województwa, Bogusław Kierus – starosta strzelecko-drezdenecki, burmistrzowie gmin wspierających, przedstawiciele jednostek współpracujących oraz organizacji, a także przedsiębiorcy.

Konferencja była podzielona na kilka paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich dotyczył historii naszej organizacji, a także doświadczenia z perspektywy 25 lat działalności SWMP – panel dyskusyjny z udziałem członków założycieli Stowarzyszenia. Wśród prelegentów byli: Kazimierz Kisiel – wieloletni dyrektor biura, Jan Chmiel – członek założyciel, Tadeusz Bednarczuk – członek założyciel, Jerzy Bakiewicz.

 

Drugi panel dotyczył działalności Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości – finansowego wsparcia MSP poprzez udzielanie zwrotnych instrumentów finansowych. Panel dyskusyjny prowadziła wieloletnia pracownica Stowarzyszenia – Arleta Łukasik, a wśród prelegentów byli przedstawiciele MSP: Michał Szlendak („Eljan” Drezdenku), Krzysztof Jankowski („FAMIX” Ługi) , Mateusz Maćków (CNC TOKAR Technology Mierzęcin). Dodajmy, że Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości łącznie udzielił w minionych 25 latach 503 podmiotom gospodarczym wsparcia finansowego na kwotę 26 487 800 zł. Realizując trzy projekty mamy możliwość udzielania pożyczek na terenie całego regionu. Fundusz udziela pożyczek wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz tzw. starterom na określony cel gospodarczy; inwestycyjny lub inwestycyjno-obrotowy.

Działalność Stowarzyszenia to także rozwój przedsiębiorczości społecznej w ramach Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tego tematu dotyczył trzeci panel dyskusyjny pn. „Pobudzanie aktywności społecznej osób z wykluczenia społecznego poprzez stworzenie nowych stanowisk pracy w podmiotach ekonomii społecznej z wykorzystaniem środków EFS”. Wśród zaproszonych gości przez Joannę Wojciechowską – moderatora panelu, w dyskusji udział wzięli przedstawiciele utworzonych, w ramach działalności LOWES, przedsiębiorstw społecznych: Sławomir Wojciechowski (Spółdzielnia Socjalna „Art.Music”), Piotr Szlachtycz (Spółdzielnia Socjalna „Studnie”), Małgorzata Pinczewska (Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Eden"), Mariusz Sikorski (Spółdzielnia Socjalna „Precyzja-Bud”).

Dzięki działalności LOWES powstało 182 nowych, trwałych (powyżej 12 miesięcy), miejsc pracy i 34 nowych przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz wspartych 4 istniejących PS. Projekt był realizowany od września 2016 r. do końca sierpnia 2018 r. na obszarze obejmującym powiaty: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, żagański, międzyrzecki, nowo solski, świebodziński. A ponadto w 7 gminach lubuskich spoza subregionu, tj.: Rzepin, Wschowa, Łęknica, Przewóz, Lubsko, Sulęcin. Warto zaznaczyć, że po przeprowadzonym audycie akredytacyjnym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej LOWES ponownie uzyskał akredytację „AKCES” i z dniem 01-09-2018 roku rozpoczął się drugi projekt w wyniku którego powstanie ponownie nowych 182 stanowisk pracy dla osób z wykluczenia społecznego.

 

Ostatni panel dotyczył współpracy Stowarzyszenia i jednostek samorządu w kreowaniu małej i mikro przedsiębiorczości, poprowadził go Szczepan Słomczyński - Dyrektor Biura Stowarzyszenia. Wśród prelegentów wystąpili: Bogusław Kierus –Starosta Strzelecko-Drezdenecki, Sylwia Łaźniewska – Burmistrz Dobiegniewa oraz Romuald Gawlik – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego w kadencji 2014-2018. Rozmówcy podkreślali duży wkład organizacji pozarządowych, a w szczególności naszego Stowarzyszenia w rozwój gospodarczy naszego regionu oraz bardzo dobrą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Specjalnie na konferencję została także przygotowana wystawa poświęcona 25-letniej historii naszego Stowarzyszenia. Oprócz materiałów historycznych na ekspozycji przedstawiono efekty naszej działalności.

Na koniec konferencji wyróżniono także osoby związane przez wiele lat z naszym stowarzyszenie. Otrzymali oni List Gratulacyjny i pamiątkową tablicę. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Alfred Piątek, Jan Chmiel, Leszek Waloch, Jerzy Bakiewicz, Romuald Gawlik, Tadeusz Kałuziak, Barbara Braun, Kazimierz Kisiel, Arleta Łukasik, Zofia Janke, Józef Pater, Jan Nikonor, Eugeniusz Krzyżanowski, Tadeusz Bednarczuk, Zbigniew Gacki, Jadwiga Klimanowska, Waldemar Rączkiewicz, Kazimierz Bylica. To dzięki wizji, odwadze i determinacji pierwszych członków Zarządu Panów Alfred Piątek, Jan Chmiel, Kazimierz Błaszczyk, mogliśmy w minionych latach osiągnąć takie rezultaty.

RELACJA Z WYDARZENIE NA  ANTENIE POPOŁUDNIÓWKI RADIA ZACHÓD