Zapytania ofertowe na wykonanie prac budowlanych 2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w zakładce "Ogłoszenie - Ekonomia Społeczna" znajdują się dwa zapytania ofertowe na przebudowę i modernizację pomieszczeń SWMP Dobiegniew ul Mickiewicza 7  wykorzystywanych do doradztwa biznesowego w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej  7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

/-/ Szczepan Słomczyński

Dyrektor Stowarzyszenia