Warsztaty LOWES dla przedsiębiorstw społecznych

W piątek 14 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia „KRĄG” w Gorzowie Wlkp odbyło się spotkanie dla PS z Subregionu II woj. lubuskiego organizowane przez LOWES. Tym razem w formule warsztatowej pracowaliśmy nad skuteczną komunikacją i współpracą w zespole.

Za sprawą naszego doradcy kluczowego biznesowego i doradcy specjalistycznego omówiono istotne problemy dla podmiotów społecznych .
1. Biznesowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej po otrzymaniu dotacji i wsparcia pomostowego z LOWES
2. Metodologia rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego
3. Informacja o możliwości skorzystania z pożyczek dla PES i PS
4. Doradztwo specjalistyczne dla PES i PS realizowane przez LOWES w tym doświadczenia wynikające z zawieranych umów przez PS i prowadzonej dokumentacji finansowej.
5. Informacja o możliwościach skorzystania z wydłużonego wsparcia pomostowego (powyżej 6 m-cy) po korekcie budżetu LOWES.
6. Rola pracowników LOWES realizujących zadania merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotów społecznych

Spotkanie było idealną szansą na poznanie się - wymianę zainteresowań, pasji i pomysłów na rozwój PS. Z kolei w kulinarną świąteczną podróż zabrała nas Spółdzielnia Socjalna „POMOC”.