Rozmawiano o rozwoju przedsiębiorczości

„Wspieranie przedsiębiorczości w powiecie strzelecko-drezdeneckim z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych” to temat konferencji, która odbyła się w piątek (23 czerwca) w siedzibie naszego stowarzyszenia w Dobiegniewie. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów terytorialnych i podmiotów gospodarczych z terenu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Na konferencji pojawili się znakomici Goście: Romuald Gawlik – wicemarszałek województwa lubuskiego, Marek Halasz, przewodniczący rady powiatu, Edward Tyranowicz, starosta strzelecko-drezdenecki, Bogusław Kierus, wicestarosta, Leszek Waloch, burmistrz Dobiegniewa, Mateusz Karkoszka, wiceburmistrz Strzelec Krajeńskich. Na spotkaniu obecni byli także lokalni przedsiębiorcy, którzy przedstawili swoje firmy, które dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogły się rozwinąć. O swoich firmach opowiadali m.in. Przemysław Staszak z „Zakładu Usług Leśnych” w Ługach oraz Mateusz Maćków z Zakładu Usługowego „FREZAR” w Mierzęcinie. Gospodarzami konferencji byli Tadeusz Kałuziak – prezes SWMP oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczepan Słomczyński, który omówił środki finansowe w dyspozycji SWMP na wsparcie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem  środków finansowych ze „STRATEGII WYJŚCIA”. Podczas spotkania zaprezentowały się także dwie spółdzielnie socjalne z Dobiegniewa, które powstały dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego partnerem jest nasze stowarzyszenie.  

GALERIA

Dodajmy, że przy okazji seminarium oficjalnie otwarto siedzibę naszego stowarzyszenia, którą nabyliśmy za własne środki od Gminy Dobiegniew. Na koniec wszyscy zaproszeni goście mogli podyskutować przy wspólnym posiłku, który przygotowała firma „Caro” Wiesława Czupryniak z Wołogoszczy, która także jest beneficjentem LRPO.