Ogłoszenie ws. obsługi klienta

W związku  z zagrożeniem spowodowanym rozwojem piątej fali pandemii COVID-19 wprowadza się zmiany w organizacji pracy w Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie

  1. Pracownicy FRP , LOWES i Ośrodka Szkoleniowego z dniem  24-01-2022 r do odwołania przechodzą w tryb pracy zdalnej.
  2. W pracy na stanowisku dyżurnym pozostaje jeden pracownik pełniący dyżur w każdej  komórce organizacyjnej Stowarzyszenia.
  3. Dostępna forma korespondencji pomiędzy pracownikami a beneficjentami to poczta elektroniczna lub korzystanie z połączeń na numery telefonów mobilnych. Nie będzie możliwy kontakt telefoniczny na numery stacjonarne.
  4. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest kontakt z pracownikiem merytorycznym w siedzibie Stowarzyszenia  po wcześniejszym uzgodnieniu przez interesanta terminu spotkania. 

Dyrektor

Szczepan Słomczyński