Rusza projekt "W dobrych rękach"

Nasze Stowarzyszenie znalazło się wśród 7 podmiotów, które otrzymało wsparcie na łączną kwotę 13 426 829,10 zł. Dzięki temu tysiąc osób zostanie objętych wsparciem w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 29 czerwca 2020 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiciele naszego stowarzyszenia – Szczepan Słomczyński, Dyrektor oraz Adam Król, Członek Zarządu podpisali umowę na dofinansowanie projektu „W dobrych rękach”. 

Celem projekt „W dobrych rękach” jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 200 osób z powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wieku 50+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez wzbudzenie motywacji do aktywnego życia, podniesienie umiejętności zawodowych i wsparcie otoczenia. Projekt „W dobrych rękach” jest kontynuacją projektu pn. "Wnuczęta w dobrych rękach" i jest realizowany wraz z Partnerem – Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec”. Już w lipcu ruszy rekrutacja Uczestników Projektu. Szczegóły znajdą się w zakładce "do pobrania".

Wartość projektu to 3 192 925,32 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 713 986,52 zł.
Projekt został dofinansowany w ramach RPO Lubuskie 2020 (działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty).