Mołdawianie z wizytą w naszym Stowarzyszeniu

W Dobiegniewie przebywała delegacja z Mołdawii, która zapoznawała się w praktyce z modelowym procesem rewitalizacji jaki ma tu miejsce.

Tygodniowy staż odbywało czworo przedstawiciele mołdawskiej administracji centralnej, regionalnej oraz lokalnej. W piątek (5 lipca) mołdawscy przedstawiciele spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości i zapoznali się z możliwościami finansowania przedsiębiorstw oraz rozwoju ekonomii społecznej. Podczas kilkugodzinnego spotkania naszym gościom zaprezentowaliśmy funkcjonowanie naszego stowarzyszenia oraz zapoznaliśmy ich z naszą ofertą. Ponadto delegacja spotkała się także z przedsiębiorcami społecznymi, którzy skorzystali z dotacji Lubuskiego Wsparcia Ekonomii Społecznej -  opowiadali oni  o swej działalności i zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego. Pokazaliśmy także w jaki sposób nasz działalność wpływa na procesy rewitalizacyjne w Dobiegniewie.

Staż organizowany jest w ramach projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i ma na celu pokazać jak w praktyce prowadzony jest proces odnowy miast.

Relacja w Popołudniówce Radia Zachód